Faaliyetlerimiz

Akkaş Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu aşağıda yer alan hukuki konularda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız

Boşanma, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi

Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu iptal ve tescil davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, İntifa hakkı, kentsel dönüşüm hukuku hizmetleri

İcra takibi hazırlanması, haciz işlemleri, karşılıksız çek senet tahsili, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

İhbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi

Kira tespit davası, kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi, iş yeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanması, tahliye taahhüdü hazırlanması

Marka başvurusu ve tescili, marka başvurusuna itiraz, marka devri, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka rehini, marka lisansı ve haczi

Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemleri, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, miras davaları

Patent başvurusu ve tescili, patent başvurusuna itiraz, patent devri, patentte isim ve adres değişikliği, patent ihlali işlemlerinin takip edilmesi, patent rehini, patent lisansı ve haczi

Sağlık hukuku ve malpraktis davaları, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları

Şirket kuruluşu, uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması, birleşme ve devralma işlemleri, ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi, kurumsal hukuki danışmanlık

Global ve ulusal ticari işlemlerde danışmalık verilmesi, hukuki destek sağlanması, franchise işlemleri, ticari sözleşmeler konusunda danışmanlık hizmetleri

Bize Ulaşın

Hukuk büromuz avukatları ülkemizin en prestijli hukuk fakültelerinden mezun olmuşlar ve kendilerini hukukun ilgi duydukları alanlarında geliştirmişlerdir.

AVUKATLIK
ARABULUCULUK
DANIŞMANLIK

Bizi arayın: +90 216 469 63 63

1992’den bugüne avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri veriyoruz

error: Content is protected !!